8. Miljø

Miljø omhandler regulering af virksomheder og borgeres miljøbelastninger bredt betragtet. Området omfatter støj, luftforurening, spildevand, jordforurening og regulering af affald. Miljøforhold er et afgørende input til planlægningen, da placering af forurenende aktiviteter kan afstedkomme belastninger af borgere og virksomheder, som giver væsentlige gener fysisk som økonomisk.

Under dette tema er der retningslinjer for:

8.1 Affald

8.2 Støjfølsomme anlæg

8.3 Risikovirksomheder

8.4 Prioritering af vandressourcen

Vil du vide mere

Retsinformation