11.3 Købstæderne

Slagelse Kommunes tre købstæder giver gode muligheder for at skabe bynære turistoplevelser, ligesom de danner et solidt grundlag for overnatning. Købstæderne kan alle noget forskelligt. Slagelse er som handelsby centrum for shopping, storbyliv og kulturelle tilbud. Korsør er byen ved vandet med Fæstningen som landmark og Halsskov Færgehavn med vandsportscenter, mens Skælskør er den mindre, idylliske købstad med havnen, Algade og kunsten som omdrejningspunkt for de fleste besøg. Til sammen udgør købstæderne sammen med det åbne land og kysterne en stærk helhed i forhold til at kunne tiltrække turister med forskellige ønsker og behov til oplevelser og aktiviteter.

11.3.1 Turismeinstitutioner til overnatning i købstæderne fremgår af kortbilag 11.3.

11.3.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til byområder og tilpasses byens funktioner.

11.3.3 I tomme bygninger på havne kan der indrettes nye formål, f.eks. kiosker, souvenirbutikker, caféer, overnatningsmuligheder mv.

Overnatning
Der er et stort udvalg af overnatningsmuligheder i købstæderne. Man kan bo som genbo til Fæstningen eller med udsigt til Storebælt i Korsør, ved det nye campusområde i Slagelse eller ved havnen, noret eller i skoven i Skælskør. Derudover er der mulighed for at overnatte i egen båd i lystbådehavnene i Korsør eller Skælskør.

Korsørs beliggenhed og hotellernes faciliteter og store overnatningskapacitet betyder, at Korsør er en stærk spiller i forhold til erhvervsturisme og har i mange år kunnet tilbyde gode faciliteter i forhold til handicapturisme. Planlægningen skal sikre de bedst mulige forbindelser mellem konferencestederne og resten af byen.

Købstædernes campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne står for en stor del af fritidsturismen, mens de større hoteller er omdrejningspunkt for erhvervsturismen. I planperioden skal det sikres, at overnatningsstederne kan styrkes og eventuelt udbygges i takt med markedsudviklingen.

Tomme bygninger i havne kan, ud fra en given efterspørgsel, indrettes til nye formål, som eksempelvis cafe, butik eller overnatning.

I Købstæderne findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller:

  • Hotel Only Slep
  • Hotel Comwell Grand Park – Korsør
  • Hotel Drop-In – Korsør
  • Hotel Postgården – Skælskør
  • Villa Fjordhøj - Skælskør

Campingpladser:

  • Storebælt Camping og Feriecenter
  • Skælskør Nor Camping 

Vandrehjem:

  • Danhostel Skælskør

Lystbådehavne:

  • Korsør
  • Skælskør

Autocampere har mulighed for at overnatte på de fleste af kommunens campingpladser.

Oplevelser
Købstæderne i Slagelse Kommune indeholder mange og forskelligartede oplevelser. Nogle af disse udgør fysiske lokaliteter – bygninger, kirker, klostre, torve og pladser, parker og kulturinstitutioner. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet.

Slagelse er den største detailhandelsby på Vestsjælland, med et godt cafémiljø, krogede og snævre gadeforløb, masser af kulturelle tilbud, indkøbscentre og pladser i forskellig størrelse - den suveræne ramme for en livfuld bymidte.

I Korsør er der stor fremdrift i etableringen af det nye vandsportscenter i Halsskov Færgehavn, hvor der tilbydes nye spændende vandaktiviteter som tårnudspring og Wakeboardbane (kabelbane) i kombination med andre vandaktiviteter som Open Water svømning, Stand Up Padle og kajakroning samt dykkerfaciliteter. Vandsportscenteret skal være stort og nytænkende og være med til at tiltrække mange flere besøgende til Korsør ikke mindst efter erhvervelsen af den gamle Storebæltsfærge M/F Broen som fælles ”Kulturfærge”.

I forhold til kultur- og sportsturismen har Korsør gode faciliteter for idræt og kultur, hvor både Korsør Golfklub og flere af de øvrige sportsanlæg trækker gæster til byen. F.eks.tiltrækker golfklubben omkring 6.000 spillere udefra.

Skælskør er kendt for sin charme og hyggelig karakter, der bygger på det mindre købstadsmiljø, hvorfra der er kort til alt. Byens rygrad, Algade, fører ned til havnen, som er omdrejningspunkt for flere aktiviteter i løbet af året, og som er udgangspunkt for den aktive sejlerturisme, der er i byen. Endvidere er Skælskør kendt for sine mange arrangementer, der flere gange om året trækker tusindvis af mennesker til byen, hvad end det er kulturel folkefest eller drengerøvsaften. Guldagergaard, KIT og den kunstneriske scene tiltrækker også flere turister.

Tiltrækningskraften i alle købstæderne er de mange events og arrangementer, der afholdes hvert år. De bliver som hovedregel arrangeret af lokale ildsjæle og foreninger, som gennem årene har erhvervet en erfaring i netop deres event. Mange af disse events gentages årligt og trækker mange mennesker til kommunen. Det er vigtigt, at ny planlægning respekterer de faciliteter, som disse events bruger og har behov for, for at kunne gennemføre deres arrangement.

Turistpolitiske overvejelser