RETNINGSLINJER

Retningslinjerne er delt op i temaer. Nogle af dem har kommunen pligt til at beskrive. Det står i Planloven. Andre er med, fordi byrådet finder dem væsentlige.

Retningslinjerne kan være helt generelle, men de kan også være specifikke for et lokalt område. Ofte vil der høre et kort til de enkelte retningslinjer. Det kan ses ved at klikke på kort-ikonet, som findes på den enkelte side.

Retningslinjerne vil ofte være rettesnor for sagsbehandlingen i kommunen. For eksempel er landzonereglerne bundet op på retningslinjer for landskab, natur og byggeri i det åbne land. Det vil sige, at Slagelse Kommune behandler sagerne ud fra et konkret skøn men på baggrund af retningslinjerne for det pågældende lokalområde eller ud fra det tema, der er relevant.

Vil du vide mere

Retsinformation