5. Kulturhistorie

Slagelse Kommune, som den ser ud i dag, er formet af mange hundrede års udvikling. Overalt i kommunen findes spor af denne historie – i nogle områder mere tydeligt end andre.

Kulturhistorien findes i både stor og lille skala og omfatter både det ekstraordinære – f.eks. vikingeborgen Trelleborg – og ”hverdagslandskaberne” i f.eks. købstædernes bymidte eller landsbymiljøerne i det åbne land. Slagelse Kommune vil fortsat have dette for øje i arbejdet med at skabe attraktive muligheder for blandt andet bosætning, erhvervsudvikling og turisme i hele kommunen.

I 2013 har Slagelse Kommune gennemgået bygningsmassen i Slagelse bymidte og Korsør bymidte med henblik på at registrere bevaringsværdige bygninger og dermed sikre de historiske bymiljøer.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 har kommunen desuden gennemgået alle udpegninger af kirkeomgivelser. Beskrivelserne er nu tilpasset, så de viser opdaterede registreringer af kirkernes synlighed i landskabet fra kommunens veje og stier.

I Kommuneplan 21 er der gennemført en større revision af nuværende kulturmiljøudpegninger baseret på besigtigelse og nye registreringer. Registreringerne er udført i 2019 og 2020 i samarbejde med Museum Vestsjælland. Den reviderede kulturmiljøudpegning vurderes at give en bedre indsigt i kulturmiljøernes bærende bevaringsværdier og sårbarheder, som er en forudsætning for, at der kan tages stilling til deres bevaring i udviklingen af kommunens købstæder, landsbyer og landområder.

Under dette tema er der retningslinjer for:

5.1 Bevaringsværdige bygninger

5.2 Kirkeomgivelser

5.3 Kulturmiljøer

Vil du vide mere

Retsinformation