6. Landbrug

Slagelse Kommune er præget af landbruget med store landbrugsarealer og et erhvervsliv med nære relationer til landbruget. Vi har Sjællands største mejeri og en omfattende fødevareproduktion, salg og service af maskiner til landbruget og produktion af mange specialafgrøder. Slagelseegnen er med andre ord tæt knyttet til landbruget, og landbruget skal sikres de rette rammevilkår for produktion og rollen som forvalter af det åbne land.

Under dette tema er der retningslinjer for:

6.1 Store husdyrbrug

6.2 Særlig værdifulde landbrugsområder

Vil du vide mere

Retsinformation