10. Trafik og veje

Slagelse Kommune skal understøtte god trafikal infrastruktur, der underbygger udvikling og vækst i kommunen. For alle trafikarter skal der opleves tryghed, sikkerhed, god tilgængelighed og høj fremkommelighed.

Fysisk planlægning skal medvirke til at skabe optimale forhold for erhvervstransporter til og fra virksomheder i kommunen samt medvirke til at minimere behov for kørsel i bil og sikre, at alle har god adgang til bæredygtige transportformer, så flest mulige rejser kan foretages i form af gang, cykling og kollektiv trafik.

Bæredygtig transport skal desuden understøttes ved gode muligheder for at skifte mellem forskellige transportformer.

Mobilitet skal, ud over et ønske om at understøtte gode muligheder for fremkommelighed, generelt tænkes sammen med sundhed, rekreation, fritid, turisme og miljø. 

Korsør havn er kommunens største erhvervshavn, og havnefaciliteterne på Stigsnæs er sidste ’stop’ på vej mod Østersøen.

Under dette tema er der retningslinjer for:

10.1 Havne

10.2 Kollektiv trafik

10.3 Parkering

10.4 Regionale forbindelser

10.5 Veje

10.6 Trafiksikkerhed og tryghed

Vil du vide mere

Retsinformation