Øer

Landskabet og bystrukturen kan sammenlignes med den, der findes i andre landdistrikter i kommunen. Vilkårene for dem, der bor eller besøger øerne, er dog anderledes, idet forbindelsen til omverdenen foregår via færger. Beboerne bor i landsbyer eller i enkeltboliger. De ernærer sig ved fiskeri, håndværks- og konsulentvirksomhed, landbrug og turisme eller pendler for at arbejde på fastlandet.

Af kommunens Ø-politik, fremgår det, at man ønsker at understøtte øerne som naturmæssigt og socialt bæredygtige helårsbeboede lokalsamfund. Slagelse Kommune ønsker at understøtte muligheder på Agersø og Omø med de rette rammer for at skabe øget bosætning og erhvervsudvikling. Der ses desuden et potentiale for turismeudvikling.

Ø-politik

Som i andre lokalsamfund ses et behov for et varieret boligudbud, som eksempelvis flere lejeboliger af rimelig kvalitet eller etableringen af nye boligformer. Flexboligordningen og muligheden for at udleje sommerhuse på øerne til helårsbeboelse giver potentielle tilflyttere mulighed for at afprøve tilværelsen på øerne.

Både Agersø og Omø har sommerhusområder. I 2010 blev der via et landsplandirektiv udlagt to sommerhusområder på den sydlige spids af Omø, der grænser op til eksisterende sommerhusområde. Områderne på den sydlige spids af Omø fremstår i dag ubebygget. Sommerhusområderne kan udbygges med behørige hensyn til det følsomme naturgrundlag, som på samme vis er en stor kvalitet for området. Med den øgede mængde sommerhuse ønsker Slagelse Kommune, at der bliver yderligere muligheder for at styrke øens livsgrundlag. Hvis muligheden, fra statslig side, opstår, kan det undersøges, om der er grundlag for yderligere sommerhusudstykninger på Agersø.

Sprogø udgør en del af Storebæltsforbindelsen og er ikke beboet. Interesserede kan besøge øen via organiserede ture, som tilbydes via Destination Sjælland, eller nyde synet af øen, når de kører over Storebæltsbroen.